Důležité upozornění – projekt Letní fotbalové školy bude od července 2023 pozastaven.